رنگ مستند برنامه نورانی خبر بین الملل

رنگ: مستند برنامه نورانی خبر بین الملل

گت بلاگز اخبار پزشکی استفاده از حسگرها جهت درمان سرطان

محققان دانشگاه ام آی تی حسگر جدیدی را توسعه دادند که امکان مشاهده درون سلول های سرطانی و تشخیص تصویر العمل این سلول ها را به انواع متفاوت داروهای شیمی درمانی فر

استفاده از حسگرها جهت درمان سرطان

استفاده از حسگرها جهت درمان سرطان

عبارات مهم : محققان

محققان دانشگاه ام آی تی حسگر جدیدی را توسعه دادند که امکان مشاهده درون سلول های سرطانی و تشخیص تصویر العمل این سلول ها را به انواع متفاوت داروهای شیمی درمانی فراهم می کند.

به گزارش ایرنا از پایگاه خبری ساینس دیلی، این حسگر که هیدروژن پراکسید موجود در سلول های انسان را تشخیص می دهد، امکان شناسایی داروهای جدیدی را که موجب زیاد کردن میزان هیدروژن پراکسید موجود در سلول های سرطانی می شوند، در اختیار می گذارد. زیاد کردن این ماده درون سلول ها منجر به فوت آن ها می شود.

محققان این حسگر را با استفاده از دو نوع سلول انسان آزمایش کردند که یکی از آن ها نسبت به یک داروی ردوکس موسوم به پیپرلونگومین مقاوم بوده و دیگری مقاومتی نسبت به آن نداشت. با استفاده از این حسگر تازه مشخص شد در سلول مقاوم به دارو میزان هیدروژن پراکسید عوض کردن نداشت ولی در سلول های غیرمقاوم میزان این ماده زیاد کردن یافت.

استفاده از حسگرها جهت درمان سرطان

به اعتقاد محققان این حسگر تازه دارای دو کاربرد بالقوه مهم است که یکی مشمول بر بررسی مجموعه داروها و ترکیبات موجود در بازار به منظور تشخیص میزان اثر مطلوب آن ها در زیاد کردن هیدروژن پراکسید در سلول های سرطانی هست. کاربرد بالقوه دیگر این حسگرها بررسی اوضاع بیماران قبل از دریافت چنین داروهایی است تا میزان موفقیت داروها در مقابله با تومور در بدن بیمار به درستی ارزیابی شود. گزارش کامل این تحقیقات در نشریه Nature Communications انتشار یافته است.

محققان دانشگاه ام آی تی حسگر جدیدی را توسعه دادند که امکان مشاهده درون سلول های سرطانی و تشخیص تصویر العمل این سلول ها را به انواع متفاوت داروهای شیمی درمانی فر

واژه های کلیدی: محققان | استفاده | اخبار پزشکی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz