رنگ مستند برنامه نورانی خبر بین الملل

رنگ: مستند برنامه نورانی خبر بین الملل

گت بلاگز اخبار علمی و آموزشی کاکائو هم مهندسی ژنتیک شد

محققان با استفاده از روش مهندسی ژنتیک مقاومت گیاه کاکائو در برابر امراض را افزودند. 

کاکائو هم مهندسی ژنتیک شد

کاکائو هم مهندسی ژنتیک شد

عبارات مهم : ژنتیک

محققان با استفاده از روش مهندسی ژنتیک مقاومت گیاه کاکائو در برابر امراض را افزودند.

به گزارش مهر به نقل از میل آنلاین، هر سال بخش قابل توجهی از گیاهانی که که شکلات تمام دنیا را تولید می کنند، به علت آفت ها از بین می روند.

در همین راستا گیاه شناسان دانشگاه «پن» (Penn) راه حلی جهت از بین بردن علت این بیمار ها یافته اند. آنها با استفاده از ابزار قدرتمند اصلاح ژنتیک CRISPR-Cas۹ در درختان کاکائو نشانه هایی از شاخصه ها مطلوب مانند زیاد کردن مقاومت در برابر امراض را پرورش دادند.

کاکائو هم مهندسی ژنتیک شد

اندرو فیشر محقق پست دکترا دانشگاه پن در این باره می گوید: در غرب آفریقا شیوع بیمار های قارچی به ویرانی تمام میوه های کاکائو در یک مزرعه منجر می شود. از آنجا که امراض یکی از پرسشها همیشگی پرورش کاکائو هستند، اصلاح مقاومت گیاه دربرابر امراض جهت محققان اولویت دارد. ولی پرورش گونه های مقاوم در برابر بیماری این گیاه فرایند مشکلی است.

در این تحقیق دانشمندان جهت نخستین بار امکان استفاده موفقیت آمیز از فناوری CRISPR را جهت اصلاح کاکائو نوع Theobroma به کار گرفتند.

محققان با استفاده از روش مهندسی ژنتیک مقاومت گیاه کاکائو در برابر امراض را افزودند. 

به هرحال در تحقیقات قبلی ژنی به نام TcNPR۳ را شناسایی شده است بود که تصویر العمل گیاه به بیماری را سرکوب می کند.

محققان اعتقاد بودند با استفاده از روش CRISPR می توان ژن مذکور را خاموش کرد و در نتیجه مقاومت گیاه به بیماری زیاد می شود. آنها این فرضیه را با اضافه کردن اجزای CRISPR-Cas۹ به برگ های جدا شده است گیاه کاکائو آزمایش کردند. در مرحله بعد برگ ها را به یک پاتوژن طبیعی آلوده کردند. در این مرحله گیاه های نسبت به بیماری مقاومت نشان دادند.

این نتیجه های نشان می دهد جهش بخش اندکی از ژن های نشانه گیری شده، به مقاومت سیستماتیک در گیاه منجر می شود.

کاکائو هم مهندسی ژنتیک شد

مارک گیلتینان استاد بیولوژی مولکولی و رهبر این تحقیق می گوید: ما در آزمایشگاه چند ابزار جهت اصلاح کاکائو اختراع کردیم و CRISPR روشی فراتر از یک ابزار صرف است.

نشانه نهایی این تحقیق ارتقای استاندارد های پروش و تثبت ذخیره کاکائو با پرورش گیاهانی مقاوم در برابر بیماری است.

محققان با استفاده از روش مهندسی ژنتیک مقاومت گیاه کاکائو در برابر امراض را افزودند. 

واژه های کلیدی: ژنتیک | بیماری | کاکائو | استفاده | اخبار علمی و آموزشی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz