رنگ مستند برنامه نورانی خبر بین الملل

رنگ: مستند برنامه نورانی خبر بین الملل

گت بلاگز اخبار سیاست خارجی کاخ سفید تصور مذاکره یک سویه با کشور عزیزمان ایران را جهت هر لحظه فراموش کند / بهرام قاسمی

سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان تاکید کرد: دولت آمریکا تصور مذاکره یک سویه و از سر زیاده جویی و در سایه ترساندن با کشور عزیزمان ایران سرفراز را جهت هر لحظه فرام

کاخ سفید تصور مذاکره یک سویه با کشور عزیزمان ایران را جهت هر لحظه فراموش کند / بهرام قاسمی

بهرام قاسمی: کاخ سفید تصور مذاکره یک سویه با کشور عزیزمان ایران را جهت هر لحظه فراموش کند

عبارات مهم : ایران

سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان تاکید کرد: دولت آمریکا تصور مذاکره یک سویه و از سر زیاده جویی و در سایه ترساندن با کشور عزیزمان ایران سرفراز را جهت هر لحظه فراموش کند.

به گزارش ایسنا، بهرام قاسمی در تصویر العمل به تازه ترین سخنان مقامات متفاوت آمریکا که همزمان با تهدید، درخواست مذاکره با کشور عزیزمان ایران را مطرح می کنند، اظهار کرد: ملت شجاع، متمدن و تاریخ ساز کشور عزیزمان ایران همواره و در طول تاریخ پر افتخار خود با بهره مندی از فرهنگ غنی، هوش و خرد، به هنگام و در جای خود، ترساندن را با ترساندن و تکریم را با تکریم پاسخ داده است و هیچگاه در برابر زیاده خواهی، سلطه جویی و فشار، لحظه ای در دفاع و حفاظت از حقوق مردم ، تمامیت ارضی و استقلال کشور عزیزمان ایران تعلل نکرده و نخواهد کرد.

کاخ سفید تصور مذاکره یک سویه با کشور عزیزمان ایران را جهت هر لحظه فراموش کند / بهرام قاسمی

این دیپلمات ارشد کشورمان بار دیگر به مقامات دولت آقای ترامپ توصیه کرد تصور مذاکره یک سویه و از سر زیاده جویی و در سایه ترساندن با کشور عزیزمان ایران سرفراز را جهت هر لحظه به فراموشی سپرده و در پی تکرار تجارب شکست خورده و دیرین خود نباشند. ایالات متحده باید بیش از بیش بداند که دنیا کنونی و عصر حاضر، دوران سلطه جویی و تحکم و یک سویه نگری نیست. نگاهی به افکار عمومی دنیا و تصویر منفی آنان از عملکرد دولت آمریکا، نشانی از عوض کردن و تحول عمیق و کلان در عرصه بین المللی هست. آمریکا باید حد و اندازه خود را نگه دارد و جایگاه خود را در این عصر و وقت بازشناسد و جد و جهد بیشتری جهت فهم جایگاه، ارزش و نقش کشور عزیزمان ایران بزرگ نماید.

قاسمی تاکید کرد: امروز هم چون دیروز و بیش از آن اعتمادی به گفتار و کردار دولتمردان آمریکا جهت گفت وگو آن هم از نوع آمریکایی آن وجود ندارد.

سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان تاکید کرد: دولت آمریکا تصور مذاکره یک سویه و از سر زیاده جویی و در سایه ترساندن با کشور عزیزمان ایران سرفراز را جهت هر لحظه فرام

واژه های کلیدی: ایران | مذاکره | آمریکا | فراموشی | آمریکایی | دولت آمریکا | اخبار سیاست خارجی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz