رنگ مستند برنامه نورانی خبر بین الملل

رنگ: مستند برنامه نورانی خبر بین الملل

گت بلاگز اخبار اقتصادی و بازرگانی افزایش قیمت ارز ‌یک واقعیت اقتصادی است

از متغیر رشد اقتصادی به عنوان مهمترین متغیر اقتصادی نه تنها در کشور عزیزمان ایران بلکه در سایر کشورهای دنیا شروع می کنیم و در ادامه به بیان پارامترها و شاخص های

افزایش قیمت ارز ‌یک واقعیت اقتصادی است

افزایش قیمت ارز یک واقعیت اقتصادی است

عبارات مهم : ایران

از متغیر رشد اقتصادی به عنوان مهمترین متغیر اقتصادی نه تنها در کشور عزیزمان ایران بلکه در سایر کشورهای دنیا شروع می کنیم و در ادامه به بیان پارامترها و شاخص هایی می پردازیم که سال آینده بر رشد اقتصادی کشور در سال ۹۷ تاثیر می گذارد و اینکه آینده نگری از این پارامترها و شاخص ها چیست.

افزایش قیمت ارز ‌یک واقعیت اقتصادی است

معتقدیم که سهم بخش نفت در قیمت رشد اقتصادی سال آینده کم کردن پیدا می کند. به علت اینکه کشور عزیزمان ایران به حداکثر ظرفیت خود جهت تولید نفت رسیده و همچنین از حداکثر توان خود جهت صادرات نفت نیز بهره برده هست. نه تنها سهم بخش نفت کم می شود، بلکه سهم منابع تزریقی حاصل از صادرات نفت به دیگر بخش های اقتصادی نیز کم کردن می یابد. ظرفیت های خالی که از سال های قبل تحریم در کشور به وجود آمده، شرایطی در اقتصاد کشور عزیزمان ایران به وجود آمد که عملا از ظرفیت های خالی کمتر استفاده می شد، درحال حاضر شرایط جهت استفاده از ظرفیت خالی زیاد شده است و عملا نمی توان انتظار داشت که ظرفیت خالی جدیدی پیدا شود بنابراین از این بخش انتظار ایجاد رشد نمی رود. سرعت سرمایه گذاری و تقاضا جهت سرمایه گذاری تازه در اقتصاد کشور عزیزمان ایران بسیار کند است.

در چند فصل گذشته غیر از دو فصل، بقیه فصول قیمت های رشد منفی داشتیم. فشار مسابقه در بخش صنعت به واسطه زیاد کردن نسبی واردات در سال ۹۷ و همین طور پایین بودن مسابقه پذیری بخش صنعت در مسابقه با خارجی ها، اوج خواهد بود. قیمت رشد بخش کشاورزی در سال بعد کمتر خواهد شد. بحران های زیست محیطی و کم آبی تاثیراتی در بخش کشاورزی گذاشته هست. یکی از نکات مهم در اقتصاد که باید زیاد به آن توجه کرد این است که بخش خدمات، بزرگ ترین بخش اقتصاد کشور عزیزمان ایران با نزدیک به ۵۷ درصد تولید ناخالص داخلی کشور عزیزمان ایران را در اختیار دارد. امیدی که در بخش اقتصاد دمیده شده است این است که بخش خدمات رشد مثبتی را در پیش گرفته البته با شیب آهسته. لیکن تقاضای موثر در کشور زیاد کردن پیدا کرده که این عامل می تواند بر بخش خدمات تاثیرات مثبت بیشتری داشته باشد. بخش ساختمان بعد از سال ها رکود، در سال ۹۷ با شیبی بسیار آهسته رشد خواهد داشت.

از متغیر رشد اقتصادی به عنوان مهمترین متغیر اقتصادی نه تنها در کشور عزیزمان ایران بلکه در سایر کشورهای دنیا شروع می کنیم و در ادامه به بیان پارامترها و شاخص های

با توضیحاتی که گفته شد، درمی یابیم که بخش خدمات، شاه کلید بالارفتن تولید ناخالص کشور است که متاسفانه کمترین توجه به این بخش می شود. رشد اقتصادی در سال آینده را حدود ۳,۹ درصد و کمتر از امسال آینده نگری می کنیم. قیمت تورم از پارامترهای مهم و حیاتی در کشور هست. بنا به آینده نگری ها، قیمت تورم را در سال آینده افزایشی می بینیم. قیمت مواد اولیه زیاد کردن خواهد داشت که همین امر باعث تورم در کشور می شود. از طرف دیگر زیاد کردن قیمت ارز نیز به تورم منجر می شود. زیاد کردن قیمت و اجاره مسکن که سهم مهمی در هزینه های خانوار، در نتیجه زیاد کردن تورم خواهد داشت.

کاهش دستوری قیمت سود بانکی تقریبا باعث عدم میل به به سپرده گذاری در بانک ها می شود درحالی که این امر باعث زیاد کردن تقاضا و در نهایت زیاد کردن تورم می شود. درحقیقت جهت توده مردم، قیمت تورم یعنی زیاد کردن قیمت در بخش خوراکی ها و آشامیدنی به شدت زیاد کردن می یابد. انتظار تورمی در کشور در حال شکل گیری هست. از سال های ۹۰ یا ۹۱ به بعد، مردم انتظار زیاد کردن قیمت دارند. انتظارات تورمی ابعاد اقتصادی و روانی بسیاری دارد. با جمع بندی این مباحث ، تورم در سال بعد از ناحیه فشار هزینه است که به معنی زیاد کردن تقاضاست که باعث تورم می شود یا قیمت خوراکی ها زیاد کردن می یابد که این هم به تورم می انجامد. تورم در سال آینده به طور میانگین ۱۵درصد هست. متغیر بعدی که چالش هست، قیمت سود بانکی و نقدینگی هست. احتمال کم کردن زیاد سود بانکی بسیار بعید است و این نرخ، کف قیمت سود بانکی هست. شهریور سال ۹۷ که سررسید سپرده های با قیمت ۱۵درصد هست، باید یک تصمیم استراتژیک گرفت لیکن خطر خروج سپرده ها در سررسید جهت بانک ها بسیار جدی است جهت همین، احتمال کمتر شدن قیمت سود سپرده ها وجود ندارد.

پیش بینی دیگر این است که سود سپرده سایر بازارهای سرمایه ای از سود سپرده های بانکی زیاد باشد که اتفاق تازه ای در اقتصاد کشور عزیزمان ایران هست. طی سال های گذشته سرمایه گذاران هوشمند، کسانی بودند که در بانک ها سپرده داشتند ولی این اوضاع در حال عوض کردن هست. در سال ۹۷ زیاد بازارهای سرمایه گذاری از جنس ارز، طلا، بورس و مسکن عمدتا در جذب سرمایه گذاران موفقیت بیشتری دارند. نقدینگی، یک بمب ساعتی خاموش است که در زیر اقتصاد کشور عزیزمان ایران قرار دارد. به طور میانگین سالی ۲۵ درصد نقدینگی در کشور عزیزمان ایران داشتیم. دم دستی ترین راه حل جهت حل پرسشها اقتصادی را در انتشار پول می دیدند به طوری که به ۱۴۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده و بالاتر از سطح تولید ناخالص داخلی کشور عزیزمان ایران است.

افزایش قیمت ارز ‌یک واقعیت اقتصادی است

همه دولت ها به سهم خودشان نقدینگی را زیاد کردن دادند. حساس ترین متغیر در شرایط فعلی اقتصاد، قیمت ارز هست. زیاد کردن قیمت ارز یک واقعیت در اقتصاد کشور هست. قیمت ارز در سال ۹۷ در برآیند یک سری نیروهای کاهنده و افزاینده مشخص می شود. زیاد کردن قیمت ارز در سال آینده دیده می شود. نیروهای کاهنده مانند زیاد کردن قیمت نفت، ایجاد خطوط اعتباری تازه در بانک مرکزی و زیاد کردن ذخایر بانک مرکزی مانعی بر زیاد کردن قیمت ارز هست. از سوی دیگر، بازگشت تحریم ها، عدم ارتباط شبکه بانکی کشور با سایر بانک های جهان، خطر خروج سرمایه، استمرار و شدت یافتن بحران بانکی و صندوق بازنشستگی، پایین بودن قیمت سود بانکی و زیاد کردن تورم نیز از عوامل فزاینده قیمت ارز هستند. قیمت دلار در بازار آزاد سال آینده به طور میانگین ۵۶۵۰تومان خواهد بود.

مسئولان و دولتمردان باید بپذیرند که زیاد کردن قیمت ارز یک واقعیت اقتصادی هست. ممکن است اتفاقات سیاسی روی آن تاثیرگذار باشد ولی پایه زیاد کردن قیمت ها، اقتصادی هست. اگر سناریوهایی که عرض می کنم به وقوع بپیوندد قیمت ارز بالاتر از قیمتی که آینده نگری شده، می رود. اول اینکه بخشی از تورم سرکوب شده است سال های قبل، بازگردد. تورم ۱۰درصد فنری در زیرش دارد که همان رشد نقدینگی هست. اگر نقدینگی سال آینده زیاد شود و دولت از بانک مرکزی جهت کسری بودجه اش قرض بگیرد، قیمت ارز زیاد از اینها زیاد کردن می یابد. خطر بازگشت تحریم ها و زیاد کردن تنش های سیاسی داخلی و منطقه ای یک متغیر فزاینده است که تاثیرات بیشتری بر زیاد کردن قیمت ارز دارد که باعث زیاد کردن تقاضای سوداگری در این بازار می شود.

از متغیر رشد اقتصادی به عنوان مهمترین متغیر اقتصادی نه تنها در کشور عزیزمان ایران بلکه در سایر کشورهای دنیا شروع می کنیم و در ادامه به بیان پارامترها و شاخص های

ریسک های سیاسی که احتمال خروج آمریکا از برجام هست، بر بورس تاثیرات زیادی می گذارد. زیاد کردن ضربه پذیری بورس در برابر این ریسک بسیار اوج می رود به خاص در شرکت هایی که مصرف کننده مواد اولیه هستند در برابر اوضاع شرکت هایی که صادرکننده مواد اولیه هستند مانند شرکت های نفتی و مواد پتروشیمی، اصلاح می یابد. زیاد کردن قیمت نفت و مواد اولیه در سال آینده یک خبر مثبت جهت بازار بورس دارد. بررسی ها نشان می دهد که در ۱۰ ماهه امسال بازدهی بازارهای کشور به ترتیب در سکه ۳۳ درصد، دلار ۳۰ درصد، بورس ۲۷ درصد، سپرده بانکی ۱۵درصد، مسکن ۱۴.۷ درصد و صندوق ۱۳.۱۲ درصد بوده است.

وقایع اتفاقیه /سیامک قاسمی

واژه های کلیدی: ایران | اقتصاد | اقتصاد | اقتصادی | سال آینده | سود بانکی | سود سپرده | سرمایه گذار | سرمایه گذاری

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz