رنگ مستند برنامه نورانی خبر بین الملل

رنگ: مستند برنامه نورانی خبر بین الملل

گت بلاگز اخبار اجتماعی هنوز گزارش دقیق پزشکی قانونی را ندیده‌ایم / وکیل سیدامامی

در رابطه با معاینه جسد آقای سیدامامی، در خصوص وجود جای سوزن و تزریق پوستی به صورت کلی مطالبی به یکی از اهالی رسانه دادم که ظاهرا نه از روی قصد و غرض بلکه وی متو

هنوز گزارش دقیق پزشکی قانونی را ندیده‌ایم / وکیل سیدامامی

وکیل سیدامامی: هنوز گزارش دقیق پزشکی قانونی را ندیده ایم

عبارات مهم : تزریق

در رابطه با معاینه جسد آقای سیدامامی، در خصوص وجود جای سوزن و تزریق پوستی به صورت کلی مطالبی به یکی از اهالی رسانه دادم که ظاهرا نه از روی قصد و غرض بلکه وی متوجه کلی بودن توضیح بنده در مورد گزارشات معاینه جسد نشده و بر همین اساس دچار سوء تفاهم شده است و آن را به عنوان آثار روی جسد عنوان کرده هست.

وکیل مدافع سیدامامی در رابطه منشتر شدن مطلبی در خصوص پرونده موکلش در اینترنت توضیحاتی را ارائه کرد.

پیام درفشان در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: در رابطه با معاینه جسد آقای سیدامامی، در خصوص وجود جای سوزن و تزریق پوستی به صورت کلی مطالبی به یکی از اهالی رسانه دادم که ظاهرا نه از روی قصد و غرض بلکه وی متوجه کلی بودن توضیح بنده در مورد گزارشات معاینه جسد نشده و بر همین اساس دچار سوء تفاهم شده است و آن را به عنوان آثار روی جسد عنوان کرده است.

هنوز گزارش دقیق پزشکی قانونی را ندیده‌ایم / وکیل سیدامامی

وی بیان کرد: هنگامی که در تمامی مصاحبه ها عنوان شده است که ما هنوز گزارش دقیق و کامل پزشکی قانونی را ندیده ایم و اصرار بر ارائه آن از طرف مقامات مسئول داریم، بعد بدیهی است در حال حاضر علم و اطلاعی در خصوص وجود یا عدم وجود جای سوزن و تزریق نداریم.

درفشان تاکید کرد: توضیحات کلی و عدم دقت اینجانب موجب سوء برداشت همکار رسانه ای شده است است.

در رابطه با معاینه جسد آقای سیدامامی، در خصوص وجود جای سوزن و تزریق پوستی به صورت کلی مطالبی به یکی از اهالی رسانه دادم که ظاهرا نه از روی قصد و غرض بلکه وی متو

واژه های کلیدی: تزریق | پزشکی | قانونی | اهالی رسانه | رسانه ای شده | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz