رنگ مستند برنامه نورانی خبر بین الملل

رنگ: مستند برنامه نورانی خبر بین الملل

گت بلاگز اخبار اجتماعی میانگین سنی نخستین تجربه مادری در پایتخت کشور عزیزمان ایران 30سال شد

سخنگوی شرکت ثبت احوال گفت :نرخ عمومی تولد (به معنی تولد های و فوت های ثبت شده است به ازای یک هزار نفر جمعیت در یک سال شمسی) در سال 1395گفت میانگین نخستین تجربه

میانگین سنی نخستین تجربه مادری در پایتخت کشور عزیزمان ایران 30سال شد

میانگین سنی نخستین تجربه مادری در پایتخت کشور عزیزمان ایران 30سال شد

عبارات مهم : ایران

سخنگوی شرکت ثبت احوال گفت :نرخ عمومی تولد (به معنی تولد های و فوت های ثبت شده است به ازای یک هزار نفر جمعیت در یک سال شمسی) در سال 1395گفت میانگین نخستین تجربه مادر شدن در پایتخت کشور عزیزمان ایران 30 سال شده است هست.

سیف الله ابوترابی در گفت و گو با ایرنا افزود:در سال گذشته یک میلیون و 528 هزار و 53 نفر در کشور عزیزمان ایران متولد شدندو قیمت عمومی تولد (به معنی تولد های ثبت شده است به ازای یک هزار نفر جمعیت در یک سال شمسی) در سال 1395، 5/19 نفر در هزار نفر بوده است.

میانگین سنی نخستین تجربه مادری در پایتخت کشور عزیزمان ایران 30سال شد

وی ادامه داد: میزان متولدین سال 95 در مقایسه با سال قبل از آن (1394) 2.7 نفر در هزار نفر کم کردن داشته است.

ابوترابی گفت: 57 درصد زنانی که در سال گذشته مادر شدند، کمتر از 30 سال سن داشتند و میانگین سن مادران که در این سال فرزنددار شده است اند، 29 سال و میانگین سن مادران در سال گذشته در استان پایتخت کشور عزیزمان ایران نیز 30 سال بوده است.

سخنگوی شرکت ثبت احوال گفت :نرخ عمومی تولد (به معنی تولد های و فوت های ثبت شده است به ازای یک هزار نفر جمعیت در یک سال شمسی) در سال 1395گفت میانگین نخستین تجربه

سخنگوی شرکت ثبت احوال تصریح کرد: در سال گذشته نیز 32 درصد از پدرانی که فرزند دار شدند، کمتر از 30 سال سن داشتند.

ابوترابی در خصوص سهم فصل ها در رخداد تولد در سال 95 نیز اظهار کرد: 25 درصد تولد ها در زمستان، 26 درصد پاییز، 25 درصد در تابستان و 24 درصد نیز در فصل بهار اتفاق افتاده است.

واژه های کلیدی: ایران | جمعیت | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz